Konteynerlerin Yıkanarak Dezenfekte Edilmesi

Çöp konteynerleri yapıları gereği çok çabuk kirlenen, çevre sağlığına ve estetiğine zarar veren araçlardır. Şirketimiz, zaman içinde oluşabilecek bu kirliliğin önüne geçebilmek amacıyla, çöp konteynerlerini program dahlinde sık aralıklarla konteyner yıkama ve dezenfekte araçlarında temizler.

Waste containers are vehicles which get dirty quickly and are harmful for environmental health and esthetic by their nature. Our company cleans waste containers frequently in container washing and disinfection vehicles under a schedule in order to prevent such pollution which occurs in the course of time.