MİSYONUMUZ

Atlas İnşaat bünyesinde kurulan Atlas Atık Yönetiminin hedefi; oluşan her türlü atığı Avrupa Birliği normlarında kalite ve çevre duyarlılığı en üst seviyede, günümüzün son teknoloji ve sistemlerini kullanarak toplamak, taşımak, geri dönüşümünü sağlayarak, tamamına yakınını bertaraf ederek, yenilenebilir enerji ve geri kazanım sağlamaktır. Bunun için yürürlükte olan tüm yönetmeliklere uygun, teknolojisi tüm dünyada kabul edilmiş tesisler kurarak daha temiz, daha sağlıklı, yaşanabilir ortamlar yaratmak amacımız olacaktır.

VİZYONUMUZ

Dünya standartlarında hizmet veren ve sektörün en başarılı kuruluşlarından biri olmaktır.

Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Atlas İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti., atık yönetimi ve yenilenebilir enerji projelerini gerçekleştirme konusunda geniş kapsamlı kabiliyete sahip ülkemizin önde gelen  bir firmalarındandır.ATLAS İNŞAAT  vizyonu, müşterileri ve paydaşlarının beklentilerini karşılamak, kurumsal karını artırmak, ulusal sektördeki öncü konumunu devam ettirirken, uluslararası pazardaki güvenilir duruşunu korumak, genel faaliyetleri sırasında çalışanlarına, üçüncü şahıslara, mala ve çevreye gelebilecek zararları asgari düzeye indirmektir. ATLAS İNŞAAT , güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı sağlamayı, faaliyetleri sırasında çevreyi koruyacak şekilde hareket etmeyi, sürekli iyileştirme ile müşteri memnuniyetini sağlamayı ve sürdürmeyi taahhüt eder. Ayrıca aşağıdaki prensiplere göre hareket etmeyi taahhüt eder;

• Organizasyonun her seviyesindeki çalışanlarıyla, Sağlık, Emniyet, Çevre ve Kalite ‘den     sorumlu olmak, ilgili yasa, tüzük, yönetmelik, standart ve müşteri gereksinimlerine uymak,

• Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak ve projeleri sürdürülebilir çözümler çerçevesinde en     yüksek kalite ve dayanıklılık standartlarıyla müşterilere teslim etmek için, çalışanların   katılımını, katkısını, yeterliliğini ve motivasyonunu artırmaya gayret etmek,

• Liderleri aracılığıyla, tüm çalışanları ve çalışan temsilcilerini risk temelli düşünme ve süreç   bazlı yaklaşıma teşvik etmek, çalışanların İSG katılımını ve çalışanlara danışılmasını   sağlamak,

• Belirlenen riskleri azaltmayı ve tehlikleri ortadan kaldırmayı sağlamak,

• Çevre, insan, malzeme, ürün, hizmet ve müşteri memnuniyetini iyileştirme kabiliyetini   etkileyebilecek risk ve fırsatların belirlenmesi ve değerlendirilmesini sağlamak,

• Kaza/olayları, yaralanmaları ve meslek hastalıklarını önlemek için gerekli tüm önlemleri   almak, güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarını sağlamak,

• Güvensiz çalışmaları durdurmanın herkesin sorumluluğu olduğu bilincini sağlamak,

• Potansiyel acil durumları belirlemek ve bunlara karşı hazırlıklı olmak,

• Sürdürülebilirliği desteklemek için enerji ve doğal kaynak tüketimini en aza indirerek kirliliği önlemek ve karbon ayak izini azaltarak, çevrenin korunmasını sağlamak,

• Çevresel etkileri en düşük seviyeye indirmek amacıyla hem kendisinin hem de tedarikçilerin malzeme tedarik, kullanım ve atık süreçlerini yaşam döngüsü anlayışına uygun olarak değerlendirmesini sağlamak,

• Azaltım, geri dönüşüm ve tekrar kullanımı teşvik ederek, atık üretimini azaltmak,

• Doğruluk, dürüstlük, şeffaflık ve adalet değerlerini takip etmek, İnsan hakları ve kültürel değerlere saygılı olmak,

• İlgili tarafların beklentilerinin dikkate alınması için beklenti ve şikâyet mekanizmasını     uygulamak,

• Müşteri şikayetlerini, tekrar ve tamir oranını en aza indirerek zararları azaltmak

• Yönetim Sistemlerinin etkinliğinin arttırılmasını sağlamak, uygulamaları sürekli izlemek ve   iyileştirmek.