Büyük Hacimli Evsel Nitelikli Atıkların Toplanması

Kullanılmayan ev eşyalarının mesken ve işyerlerinden alınmasını sağlıyoruz. Böylelikle etrafta oluşabilecek kötü görüntüyü ortadan kaldırıp, yaya ve engelli geçişlerinin aksamamasına yardımcı oluyoruz.

We offer collection services for unused houseware from residences and premises thereby removing blots on the landscape and ensuring smooth passes for pedestrians and disabled.