Düzenli Depolama Sahası Yapımı ve İşletilmesi

Katı atıkların olumsuz çevresel etkilerini azaltmak için vahşi depolama alanlarından vazgeçip düzenli depolama alanlarının kurulması gerekmektedir Bir düzenli depolama sahası projesinde yer seçimine, oluşturulacak lotların büyüklüğüne, zemin tabanının sızdırmazlığına, alınacak atık türüne, cinsine dikkat edilmelidir. Katı atık düzenli depolama sahalarında depolanan atıkların, zamanla içeriğindeki oksijeni tüketerek, bu ortamda üreyen anaerobik bakteriler yardımı ile oksijensiz (anaerobik) çürümesi sonucu depo gazı oluşur. Gazın oluşumu katı atık içerisindeki organik atık miktarı ile orantılı olarak değişebilir. Depo gazının yanıcı ve patlayıcı özelliğinin yanında içeriğinde bulunan metan, karbondioksit gazına nispetle 23 kat daha güçlü sera gazı etkisine sahiptir. Depo gazının bu zararlı etkilerinin ortadan kaldırılması için uygun tekniklerle toplanıp bertaraf edilmesi gerekir. Düzenli Depolama sahalarında havasız ortamda oluşan çöp gazının, yakılarak veya enerji üretimi maksadıyla kullanılarak mutlaka bertaraf edilmesi gerekmektedir. 

In order to decrease adverse environmental effects of solid wastes, unsanitary disposal areas should be abandoned and sanitary landfills should be established. Site selection, size of lots to be established, impermeability of the ground, type and sort of waste to be received should be taken into consideration for a sanitary landfill project. Storage gas is formed as the result of consumption of available oxygen by wastes stored in solid waste sanitary landfills in the course of time and of their anaerobic decomposition with help of anaerobic bacteria multiplying in this environment. Formation of the gas may vary depending on organic waste quantity available in solid waste. Methane available together with combustible and explosive properties of storage gas has a greenhouse effect 23 times higher than carbon dioxide gas. In order to eliminate adverse effects of storage gas, it should be collected and disposed of with proper techniques. Waste gas produced in sanitary landfills in anaerobic environment should be absolutely disposed of by burning or using it for energy generation.