Vahşi Depolama Sahası Rehabilitasyonu

Katı atıkların olumsuz çevresel etkilerini azaltmak için düzenli depolama alanlarının kurulmasının yanında çöplerin rastgele depolandığı eski çöp sahalarının da kapatılarak rehabilite edilmesi önemli bir adımdır. Ülkemizde hemen her belediyenin en az bir adet vahşi depolama alanı vardır. Bu alanlar toprağı, yer altı ve yüzeysel su kaynaklarını kirleterek insan sağlığını olumsuz etkilemekte ve görüntü kirliliği yaratmaktadır. Ayrıca zaman zaman sıkışan gaz, patlamalara neden olmaktadır. Bu alanların kapatılma projeleri katı atık yönetim sistemi içerisinde ele alınmalı ve düzenli depolama çalışmalarına paralel olarak yürütülmelidir. Bu alanlar gezi ve dinlenme amaçlı parklara çevrilmelidir.

 

In order to decrease adverse environmental effects of solid wastes, closing and rehabilitation of former waste disposal areas where wastes are stored randomly have a particular importance together with establishment of sanitary landfills. In our country, almost each municipality has an unsanitary disposal area. These areas pollute the soil, underground and surface water resources and affect human health in a negative way and causes visual pollution. Furthermore, entrapped gas causes explosions from time to time. Closing projects of such areas should be evaluated under the solid waste management system and must be conducted in parallel with sanitary landfill works. These areas should be transformed into promenade and recreation parks.