Mekanik Biyolojik Ayrıştırma (MBA) , Ön İşlem ve Kompost Tesisleri Yapımı ve İşletilmesi

Kaynağında ayrıştırılmayan her atık doğaya sıkılan bir kurşundur sloganıyla çevre teknolojileri konusunda yenilik ve hizmet kalitesini artıran Atlas Atık Yönetimi olarak bizler Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yayınlamış olduğu genelge ile Sağlıklı ve sürdürülebilir bir atık yönetim sistemi, geri kazanılabilir atıkların diğer atıklar ile karışmadan kaynağında ayrı toplanması ve bir sistem içerisinde geri kazanım süreçlerini gerçekleştirmekteyiz. Böylelikle hem depolama alanı- na giden atık miktarını azaltıyor, hem de değerlendirilebilir atıkları hammadde olarak ekonomiye kazandırıyoruz. Ayrıca Burada, doğal çürüme sürecinin hızlandırıldığı optimum koşullarda yüksek kaliteli kompost elde ediyoruz. Bu şekilde doğal kaynakların korunması, daha az ham madde ve enerji kullanımı gerçekleşmiş oluyor.

Adopting the motto any waste that is not decomposed at its very source is a bullet to the nature, we, as Atlas Waste Management, perform a healthy and sustainable waste management system, collection of recyclable wastes separate from other wastes at source and recycling processes within a system in accordance with the circular issued by the Ministry of Environment and Urbanization while boosting our quality of service and innovations for environment technologies. Therefore, we achieve both to decrease the amount of wastes sent to landfill sites and to reintroduce recyclable wastes as raw materials for the economy. Furthermore, we obtain high-quality compost at optimum conditions where natural decomposition process is accelerated. In this way, natural resources are protected with less use of raw materials and energy.