Deponi Gazından Elektrik Enerjisi Üretimi

Katı atıkların olumsuz çevresel etkilerini azaltmak için vahşi depolama alanlarından vazgeçip düzenli depolama alanlarının kurulması gerekmektedir. Katı atık düzenli depolama sahalarında depolanan atıkların, zamanla içeriğindeki oksijeni tüketerek, bu ortamda üreyen anaerobik bakteriler yardımı ile oksijensiz (anaerobik) çürümesi sonucu depo gazı oluşur. Depo gazının yanıcı ve patlayıcı özelliğinin yanında içeriğinde bulunan metan, karbondioksit gazına nispetle 23 kat daha güçlü sera gazı etkisine sahiptir. Depo gazının bu zararlı etkilerinin ortadan kaldırılması için uygun tekniklerle toplanıp bertaraf edilmesi gerekir. Düzenli Depolama sahalarında havasız ortamda oluşan çöp gazından enerji üretimi gerçekleştiren firmamız oluşan gazı yatay ve dikeyde yerleştirilen borulama sistemiyle toplanmakta ve gaz motorlarında elektrik ve ısı enerjisine dönüştürmektedir.

 Unsanitary storages should be abandoned to install sanitary landfills in order to minimize negative environmental influences of solid wastes. Wastes stored at solid waste sanitary landfills consume the oxygen inside by time leading to storage gases as a result of anaerobic decomposition with the help of anaerobic bacteria reproduced in such a setting. In addition to inflammable and combustible nature of storage gas, methane contained has greenhouse effects 23 times stronger than carbon dioxide. Therefore, storage gas must be collected and disposed at suitable techniques in order to prevent such hazardous effects. Our company is capable of generating energy power from landfill gas in anaerobic settings of sanitary landfills and of collecting such gas through piping system installed both horizontally and vertically and transforming to electric and thermal energy at gas engines.