Biyogaz Tesisleri Yapımı ve İşletilmesi

Biyogaz tesislerimizde, hayvansal atıklar tarafımızdan toplanılmakta ve şirketimiz tarafından yapılan şuan işletilen reaktörler içerisinde oksijensiz ve mezofilik ortamda, katı ve sıvı fermente ürün ve biyogaz elde edilmektedir. Oluşan biyogaz kurduğumuz ve işlettiğimiz enerji tesislerinde elektrik enerjisine dönüştürülmektedir. Katı fermente ürünler ise kompost tesisimizde işlenmektedir.